Jak działają limity kredytowe?

Limit kredytowy nadawany jest klientom, którym chcemy odroczyć termin płatności za zamówienie. W praktyce zdarza się to w sytuacji, gdy mamy podpisaną z klientem stałą umowę współpracy.

Klient z limitem kredytowym może podczas składania zamówienia wybrać specjalną metodę płatności, którą nie mają klienci bez limitu - np. “płatność przelewem”, “płatność zbiorcza na koniec miesiąca”, czy “zgodnie z umową współpracy”.

W konfiguracji klienta, można określić limit kredytowy oraz liczbę dni na spłatę kredytu.

Jak oznaczyć limit kredytowy klientowi?

Pole limit kredytowy określa kwotową wartość, jaką klient może zaciągnąć z odroczonym terminem płatności.

Pole liczba dni na spłatę kredytu, określa ile dni klient może zwlekać ze spłatą kredytu.

W przypadku gdy klient ma przydzielony limit kredytowy oraz nie posiada żadnych nieopłaconych faktur, które przekraczają określoną ilość dni, wtedy w podsumowaniu ma możliwość wybrania metody płatności z odroczonym terminem płatności.

Jak oznaczyć płatność, żeby była dostępna tylko dla klientów z limitem kredytowym?

Aby oznaczyć płatność, aby była dostępna tylko dla klientów z limitem kredytowym, należy kolejno:

  1. Otworzyć formularz edycji płatności
  2. Zaznaczyć opcję: “Tylko dla użytkowników, którzy mają limit kredytowy i nie mają zaległych płatności”