Jak w MnumiShop zastąpić stronę główną oraz kategorii, zewnętrzną stroną?

Zdarza się, że sama konfiguracja wyglądu MnumiShop nie wystarcza. MnumiShop umożliwia skonfigurowanie ścieżki do strony głównej oraz kategorii sklepu. Dzięki temu mogą być one obsługiwane przez inną aplikację (np. Wordpress). Aby to zrobić należy:

 1. Zalogować się do serwera używając SSH

 2. W pliku konfiguracyjnym /etc/mnumi/mnumishop/app.yml zmienić:

  redirect:
    homepage: "http://[strona-glowna].pl/"
    category: "http://[strona-kategorii].pl/?page=%s"
  
 3. Wyczyścić pamięć podręczną konfiguracji MnumiShop wpisując:

  /usr/share/mnumi/mnumishop/symfony cc